Gortergroup en gelieerde vennootschappen zijn de samenstellers en uitgevers van informatie op deze website. Gortergroup en gelieerde vennootschappen zijn zich volledig bewust van haar taken en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

 

Aansprakelijkheid

Gortergroup en gelieerde vennootschappen kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.